Zidurile Cetății Oradea – reconstrucție și reabilitare

de |

Zidurile Cetății Oradea – reconstrucție și reabilitare

Timp de mai multe secole ziduri cetății orădene au reprezentat apărarea orașului. Ele au fost cele care au indurat loviturile nemiloase ale ghiulelelor, de pe ele au fost trase salve de tun și săgețile care au ținut departe invadatorii, ca acum, ele să primească finanțarea necesară recondiționării.

Chiar dacă invadatorii nu mai sunt o amenințare pentru Cetatea Oradea, zidurile urmează să intre în plin proces de reabilitare. Consiliul Local Oradea a aprobat în data de 24 septembrie proiectul și bugetul realizării proiectului „Reabilitarea, restaurarea și refuncționarea zidurilor Cetății Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic Cetatea Oradea – Centru multicultural și multiconfesional European – Etapa III. Consolidarea și restaurarea zidurilor Bastioanelor Ciunt și Bethlen, respectiv a curtinei nordice și vestice”.

Acest proiect urmărește punerea în valoare a Cetății Oradea, lucrările vizând reabilitarea și refuncționarea următoarelor construcții din component cetății orădene:

– Corpul F: parter – sală multifuncțională cu garderobă (conferințe, expoziții, etc.) și subsol – spațiu expozițional și grupuri sanitare;

– Bastioanele Ciunt și Bethlen;

– Zidurile de incintă – curtina nordică, cuprinsă între Bastioanele Aurit și Ciunt și cea vestică, cuprinsă între Bastioanele Ciunt și Bethlen.

Valoarea totală a investiției este de 10.888.637 de lei (TVA inclus), fără TVA iar durata de realizare este de 30 de luni, și va fi finanțată în cadrul

Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiție 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, apelul de proiecte POR/2018/5/5.1/7 regiuni/proiecte nefinalizate și din surse proprii bugetare.

Contribuția Municipiului Oradea reprezintă achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă (10.543.736 lei, inclusiv TVA) a proiectului, în cuantum de 210.875 lei. Sumele reprezentând cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului se vor asigura din bugetul local al Municipiului Oradea.

 

Sursa: oradea.ro

Articol realizat de: Sebastian Ferchi

Fotografie reprezentativă: instagram.com/alexgerebenes/