Descoperă comorile Pădurii Craiului

de |

Descoperă comorile Pădurii Craiului

 

În perioada aprilie – septembrie 2018 Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor – filiala Pădurea Craiului, administrator al siturilor Natura 2000 ROSCI0062 Defileul Crișului Repede – Pădurea Craiului și ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede – Valea Iadului, a derulat proiectul ”Descoperă comorile Pădurii Craiului”, proiect care a avut ca scop creșterea gradului de conștientizare a generației tinere din comunitățile locale asupra valorilor din ariile naturale protejate.

În cadrul acestui proiect au fost organizate trei activități în natură de tip treasure hunt (vânătoare de comori), în comunele Vârciorog, Vadu Crișului și Roșia. Fiecare dintre aceste activități au avut ca tematică una dintre speciile de interes comunitar pentru care cele două situri au fost declarate. Astfel, elevii au dobândit cunoștințe despre izvorașul cu burtă galbenă (Bombina variegata), despre câteva dintre speciile de ciocănitori precum și despre tritoni, activitățile derulându-se interactiv, pe trasee alese astfel încât să se poată identifica aceste specii în mediul lor natural.

Proiectul s-a încheiat în weekend-ul care a trecut, cu o mini tabără Junior Ranger, unde pe parcursul a două zile, 15 elevi au explorat câteva trasee în zona comunei Roșia și au experimentat în teren activitățile pe care administrația siturilor le derulează pentru monitorizarea speciilor și habitatelor.

Toate activitățile au fost organizate într-un mod plăcut și interactiv, tinerii descoperind zonele cu valori naturale din locul în care trăiesc, vizualizând speciile de plante și animale protejate, fiindu-le prezentat rolul acestora în ecosistem precum și modul de monitorizare și protecție a lor.

La activitățile proiectului au participat peste 60 de elevi din unități de învățământ de pe teritoriul siturilor natura 2000, cu care au fost semnate acorduri de colaborare: Școala Gimnaziala nr. 1 Roșia, Liceul Tehnologic Nr. 1 Șuncuiuș, Liceul Teoretic „Gabriel Țepelea” Borod, Școala Gimnazială nr. 1 Vârciorog, Liceul Vocațional Pedagogic „Nicolae Bolcaș”, Beiuș. De asemenea, activitățile au beneficiat de sprijinul administrațiilor publice locale, Primăria Vârciorog și Primăria Roșia fiind parteneri de fiecare dată în aceste demersuri ale Centrului pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor.

În același timp, comunitatea locală a fost deosebit de interesată, Composesoratul Urbarial ”Măgura” Vârciorog implicându-se și sprijinind necondiționat activitățile de educație ecologică non-formală organizate pentru tânăra generație.

În cadrul proiectului au fost create instrumente educative participative pentru monitorizarea celor trei specii (kituri de monitorizare) care au fost puse la dispoziția școlilor participante pentru desfășurarea de activități în colaborare cu administrația sitului.

În timpul activităților au fost susținute și scurte workshopuri de fotografie, astfel încât participanții au dobândit noțiuni de bază, pentru realizarea unor fotografii reușite în cadrul excursiilor. Cele mai bune fotografii realizate de participanți sunt încărcate online pe site-ul www.padureacraiului.ro/descopera-pc și vor fi supuse votului publicului. Câștigătorii vor fi premiați, urmând ca fotografiile să fie expuse în școlile participante.

De asemenea, în câteva școli de pe teritoriul ariilor protejate au fost distribuite 500 de broșuri cu informații detaliate despre siturile Natura 2000, și despre cele trei specii alese pentru a exemplifica activitatea de identificare și monitorizare, respectiv izvorașul cu burtă galbenă, ciocănitorile și tritonii.

Prin creșterea gradului de conștientizare a comunităților asupra potențialului de dezvoltare, coroborat cu toate activitățile conexe întreprinse de CAPDD Bihor pentru dezvoltarea destinației de ecoturism Pădurea Craiului, zona poate deveni în viitorul apropiat un model de dezvoltare durabilă al comunităților locale, prin folosirea eficientă a resurselor turistice și a potențialului oferit de relief, biodiversitate, cultură sau tradiții.

Proiectul ”Descoperă comorile Pădurii Craiului” este finanțat în cadrul programului Spații Verzi – componenta Arii Naturale Protejate 2018, de către MOL România și Fundația pentru Parteneriat, având o valoare totală de 33.760 lei. Contribuția finanțatorului este în valoare de 19.660 lei iar cea a CAPDD Bihor – filiala Pădurea Craiului este de 14.100 lei.