Art Nouveau, frumusețea Oradiei – Art Nouveau, the beauty of Oradea

de |

Art Nouveau, frumusețea Oradiei

(translation into English, below)

Ziua Internațională Art Nouveau a fost sărbătorită weekendul trecut cu mare fast în Oradea. Programul de activități cultural-artistice a surprins în mod plăcut vizitatorii. Turiști și localnici s-au bucurat de tururi ghidate în interioarele palatelor Art Nouveau.

Melomanii, și nu numai, au fost încântați de concertul de muzică clasică susținut de ansamblul de suflători al Filarmonicii Oradea, cu un repertoriu al anilor 1920, din Piața Unirii. În serile de sâmbătă și duminică, un inedit spectacol de proiecție cu lumini, sunet și culoare a fost proiectat pe fațada Palatului Vulturul Negru. Sâmbătă seara, în Piața Unirii, a avut loc expoziția fotografică  „Valurile Art Nouveau”.

Palatul Episcopal Greco-Catolic și-a deschis porțile pentru a-i fi admirate vitraliile și mobilierul. Clădirea cea mai vizitată în acest weekend a fost palatul reprezentativ pentru frumusețea Oradiei: Palatul Vulturul Negru.

Proiecția de lumini  se numește  „architectural mapping” și a fost realizată de firma care a câștigat și Festivalul Luminii organizat în  București. În cadrul spectacolului de proiecție cu lumini au fost proiectate imagini dedicate simbolului cocoșului, al stupului de albine, inițialele proprietarilor Complexului Vulturul Negru: Kurländer Ede şi  Adorján Emil, personalităţi marcante ale oraşului la acea vreme, precum și decorațiunile de interior din sala de cinema, balustrade și elemente de feronerie.

 Art Nouveau reprezintă un stil artistic care este observat în artele vizuale, designul și arhitectura de la începutul secolului XX.

Oradea ar putea fi numită inima Art Nouveau-ului din România. Numeroase clădiri istorice care decorează orașul nostru, poartă cu mândrie acest stil arhitectural Art Nouveau s-a dezvoltat din 1880 până la începutul Primului Război Mondial în vestul Europei și în Statele Unite.

Art Nouveau (în Oradea regăsit și sub numele secession) este ușor de recunoscut datorită liniilor sale curbe, ondulate. De asemenea, toate formele folosite convențional anterior în alte stiluri artistice sunt redesenate în Art Nouveau fiind pline de viață, părând a crește și se dezvolta în tot felul de forme amintind de plante ce sunt pe cale de a îmboboci sau a înflori.

Câteva dintre clădirile Art Nouveau din Oradea: Palatul Episcopal Greco-Catolic, Casa Poynar, Hotelul Astoria, Palatul Vulturul Negru, Casa Fuchsl, Palatul Ullmann, Vila Okányi-Schwartz. Caracteristici  bine definite: lipsa unei simetrii, linii curbe, decorațiuni florale și vegetale.

Celebrarea Zilei Internationale Art Nouveau a fost o sărbătoare frumoasă pentru întregul oraș, un mod de ne aminti de frumusețea artei care ne înconjoară.

Mai multe articole despre arhitectura orădeană:

Clădiri istorice din Oradea de care probabil nu știai

Art Nouveau în Oradea

Scurt ghid despre arhitectura orădeană

 

 

Art Nouveau, the beauty of Oradea

The International Art Nouveau Day was celebrated last weekend in Oradea. The program of cultural and artistic activities has pleasantly surprised the visitors. Tourists and locals have enjoyed guided tours in the interiors of the Art Nouveau palaces.

Music lovers, and not only, were delighted by the classical music concert held by the Oradea Philharmonic Orchestra, with a repertoire of the 1920s in Union Square. On Saturday and Sunday evenings, an unprecedented projection of light, sound and color  was projected on the facade of the Black Eagle Palace. On Saturday night, in Unirii Square, the photographic exhibition „The Art Nouveau Waves” took place.

The Greek-Catholic Episcopal Palace opened its doors to let the visitors admire the beautiful stained glass and furniture. The most visited building this weekend was the representative palace for the beauty of Oradea: Black Eagle Palace.

The projection of lights is called „architectural mapping” and was made by the company that also won the Light Festival organized in Bucharest. During the light projection show were presented images dedicated to the rooster, beehive, initials of the Eagle’s Complex, Kurländer Ede and Adorján Emil, outstanding personalities of the city at that time, as well as the interior decorations of the cinema, railings and fittings.

Art Nouveau is an artistic style which is found in the visual arts, design and architecture of the early twentieth century.

Oradea could be called the heart of Art Nouveau in Romania. Numerous historical buildings that decorate our city, proudly bear this Art Nouveau architectural style. This style has developed from 1880 until the beginning of World War I in Western Europe and the United States.

Art Nouveau (also found in Oradea under the name secession) is easily recognizable due to its curved lines. Also, all forms previously used in other artistic styles are redesigned in Art Nouveau, being represented in a lively kind of way, seeming to grow or flourish.

Several of the Art Nouveau buildings in Oradea: Greco-Catholic Episcopal Palace, Poynar House, Astoria Hotel, Black Eagle Palace, Fuchsl House, Ullmann Palace, Okanyi-Schwartz Villa. Well-defined features: lack of symmetry, curved lines, floral and vegetal decorations.

Art Nouveau International Day was an amazing celebration for the whole city, a way to remind us the beauty of the art that surrounds us.