Povestea Bihorului într-o imagine

de |

De câte ori nu am auzit că o imagine face cât o mie de cuvinte? Într-o simplă imagine poți ghici fericirea, împlinirea, pofta de viață, poți găsi tristețe sau o simfonie de sentimente amestecate. Cu alte cuvinte, o imagine emană o parte din sufletul nostru. Tot așa, stema unui județ etalează în fața privitorilor tot specificul acelor teritorii, elementele care i-au garantat evoluția de-a lungul timpului.

Stema județului Bihor reflectă esența istoriei și a vieții pe aceste plaiuri

Stema județului Bihor are forma unui scut, delimitat în patru părți, denumite în limbajul de specialitate „cartiere”. Pe la jumătate, scutul este brăzdat de trei linii orizontale, sub forma unor brâuri undate. Fiecare părticică pare a fi o pagină din cartea care spune povestea meleagurilor bihorene.

  • Primul cartier, cel din stânga-sus, surprinde istoria: un turn crenelat de culoare neagră, zidit, de argint, dotat cu o fereastră și o poartă închisă. Acesta simbolizează vechea cetate a lui Menumorut și statornicia cu care fortificațiile bihorene au rezistat în fața cotropitorilor.
  • Următoarele două cartiere surprind spicele și frunza de viță, ambele pe fond albastru, care simbolizează hărnicia locuitorilor acestor meleaguri și importanța covârșitoare pe care a avut-o agricultura în economia județului, acoperit în mare parte de dealuri și câmpii.
  • Cel de al patrulea cartier surprinde, pe un fond roșu, un hrisov, adică un act emis, în orânduirea feudală a Evului Mediu, de la un domn, servind ca titlu de proprietate, ca titlu pentru un privilegiu. Hrisovul evocă multitudinea documentelor care atestă spiritualitatea locuitorilor din zonă, dar și acțiunile diplomatice ale celor ce au domnit peste aceste teritorii de-a lungul timpurilor.
  • Trei brâuri undate delimitează cartierele din partea superioară de cele din partea inferioară. Cel din mijloc este mai lat și conține trei pești negri. De fapt, cele trei brâuri argintii simbolizează cele trei Crișuri, precum și bogăția piscicolă a apelor.