Oradea devine un SMART CITY

de |

În încercarea de a ține pasul cu tehnologia din zilele noastre, Municipiul Oradea va trece la nivelul următor: Oradea Smart City.

Luând în considerare viteza cu care se mișcă tehnologia și schimbările impuse de aceasta, este necesar ca pentru a menține un echilibru și pentru a nu ne diviza de la ceea ce se dorește să se realizeze prin intermediul UE, să abordăm anumite schimbări.

În primă fază, pentru a se putea face această trecere, se urmărește ca prin intermediul strategiei de informatizare a Municipiului Oradea să se aplice un model informatic care:

 • să gestioneze în mod unic toate categoriile de date și informaţii existente în cadrul Primăriei Municipiului Oradea
 • să răspundă cerințelor definite de oricare dintre compartimente
 • să asigure informarea corectă, completă și în timp util a factorilor de decizie
 • să descrie etapele și procedurile necesare a fi urmate pentru ca Oradea să devină SMART CITY
 • să asigure soluții pentru gestionarea clară a relației cu instituțiile subordonate Primăriei Oradea

Prin intermediul noii strategii se dorește realizarea unui impact pozitiv asupra următoarelor domenii:

 • Guvernare locală – administrație: module informatice dedicate, componente informatizate pentru guvernanța digitală, interfețe inteligente menite să asigure circuitul electronic complet al tuturor documentelor, instrumente pentru arhivare electronică automată etc.;
 • Energie (electrică, termică, apă etc.): monitorizarea și eficientizarea consumului de energie prin intermediul unei platforme de management inteligent al tuturor tipurilor de energie;
 • Siguranță publică: crearea spațiilor publice inteligente, securitatea cetățenilor etc.;
 • Sănătate: proiecte de informatizare suport pentru medicina digitală, inclusiv platforme pentru colectarea și centralizarea datelor preluate de la rețele de senzori inteligenți pentru a măsura și transmite valori ale parametrilor bio-fiziologici (medicali) ai pacienților către centrele de date dedicate;
 • Infrastructură și tehnologie (construcții, rețele de utilități): dotarea clădirilor cu infrastructură și tehnologii inteligente și informatizarea rețelelor de utilități, inclusiv cu un sistem de cartografiere a resurselor de pe acest nivel, prevăzut cu elemente de alarmare/atenționare vizuală și auditivă, cât și cu sisteme de generare a mesajelor pentru atenționări în cazul depășirii intervalelor normale ale valorilor parametrilor de mediu (ambientali) măsurați cu rețele de senzori inteligenți specializați, la care se adaugă controlul automat și de tip „remote” (la distanță) pentru reglarea automată a valorilor parametrilor ambientali din clădiri (umiditate, temperatură etc.);
 • Transport public și privat inteligent: proiecte de informatizare pentru rețele inteligente de mobilitate publică, dar și componente IT pentru rutare inteligentă în traficul urban aglomerat și soluții de parking inteligent, menite a augmenta eficiența / capabilitatea soluțiilor de parcare în context urban;
 • Educație și cultură: proiecte de informatizare de tip platforme e-Learning, componente IT bazate pe unități inteligente de tip NFC și iBeacon pentru semnalarea proximității unor obiective cu importanță culturală în context urban, componente de virtualizare a spațiului cultural și educațional, pe toate nivelurile acestuia (preșcolar, primar, gimnazial, liceal, academic și de cercetare);
 • Mediu: proiecte de informatizare pentru spații publice ecologice, monitorizarea și reducerea poluării prin intermediul rețelelor de senzori inteligenți specializați pentru factorii ambientali pentru a măsura în mod continuu umiditatea atmosferică, temperatura, concentrația de noxe și a emite alarme în cazul depășirii valorilor permise, declanșând totodată proceduri automate sau cvasi-automate de intervenție;
 • Turism: proiecte de informatizare care vizează colectarea de date referitoare la turiști în vederea realizării unor analize statistice și pentru fundamentarea unor decizii sau politici publice, realizarea unui sistem exhaustiv și integrat de hărți de interes turistic multimedia interactive (2D și 3D) care să orienteze turiștii atât în spațiul geografic cât și într-un spațiu istoric-cultural virtualizat bazat pe conceptul de geocritică, catalizarea răspândirii informațiilor și cunoștințelor culturale prin componente software dedicate asistării turismului cultural integrate pe Cloud-ul urban, interfațabile cu toate tipurile de dispozitive mobile (iPhone-uri, tablete, notebook-uri etc.), integrarea de componente IT bazate pe unități inteligente de tip NFC și iBeacon pentru semnalarea proximității unor obiective cu importanță turistică.

Informații preluate de AICI.