O cană de fericire pentru Centrul de zi Prietenia

de |

Cea de-a VIII-a ediție O cană de fericire va avea loc începând cu data de 3 decembrie, ora 14:00, în Piața Unirii.

În acest an, prin intermediul evenimentului caritabil O cană de fericire, se va susține activitatea Centrului de zi „Prietenia” din Popești, un proiect al Fundaţiei Române pentru Copii, Comunitate şi Familie, în parteneriat cu Primăria Popeşti.

„Rolul principal al acestui centru este de a oferi asistenţă gratuită în timpul zilei tuturor copiilor care provin din familii aflate în dificultate. Centrul are nevoie urgentă de reabilitare termică, fapt ce presupune construirea unei încăperi pentru centrala termică, renovare interioară şi izolarea termică a clădirii, schimbarea acoperişului, amenajarea terenului de joacă din curtea centrului prin montarea unor echipamente de joacă din lemn, cât şi dotarea acestuia cu mobilier” – sursă text AICI.

Despre Centrul de Zi „Prietenia”

După cum îi sugerează și numele, este o instituție de zi unde prietenia se află în centrul atenției, fie că e vorba de construirea de relații de prietenie sau de consolidarea relațiilor de prietenie deja existente.

Instituția a luat ființă în anul 2003. Toate activitățile desfășurate la acest Centru de Zi au în vedere sprijinirea, în primul rând, a copiilor proveniți din familii defavorizate, deseori marginalizați de societate, dar în același timp și a celorlalți copii care solicită sprijin. Așadar, scopul acestei instituții îl reprezintă dezvoltarea personală a copiilor.

Cu implicarea autorităților locale și a celorlalți parteneri se dorește responsabilizarea tuturor factorilor implicați în servicii de protecție socială sau în activități educative. Pornind de la aceste idei, activitățile desfășurate în cadrul centrului de zi sunt în special reprezentate de activități educative și de ocupare a timpului liber. În acest fel se favorizează însușirea deprinderilor și abilităților de socializare și, în perspectivă, integrarea socială. Astfel, copiii participă împreună la ateliere de creație, jocuri de interior, jocuri în aer liber, excursii, drumeții, meditații, sprijin la teme. Aici au șansa de a lega prietenii, de a deveni independenți și, foarte important, de a nu abandona școala.

De-a lungul anilor, această instituție și-a dovedit utilitatea. Ca dovadă stau numeroasele premii câștigate de copii la diferite concursuri, precum și participarea la evenimentele culturale organizate în comună. O altă dovadă a utilității acestei instituții o reprezintă feedbackul pozitiv primit din partrea profesorilor, membrilor comunității și, mai cu seamă, din partea copiilor care au beneficiat din plin de toate activitățile întrepinse aici.

Din 2007, Centrul de Zi „Prietenia” s-a axat pe activități educative, asistență psihologică, orientare școlară și profesională, precum și activități de socializare. Beneficiarii au fost copiii cu probleme de învățare, aflați în risc de corigență, repetență sau abandon școlar. Începând cu anul 2010, toate aceste activități au luat amploare prin intermediul unui program POS-DRU, numit „Vreau să termin școala și eu”. În acest program au fost înscriși 25 de copii care au fost sprijiniți la teme, au participat la meditații de limba și literatura română, matematică și geografie, au beneficiat de consiliere psihopedagogică și psihologică.

La „Prietenia” nici ecologia nu le este străină copiilor. S-a organizat, pentru a fi de folos acestei planete, „Miniarie protejată cu flori de primăvară”.

Din 2012 până în 2014 activitatea instituției a fost susținută de Primăria Popești și diferiți sponsori, FRCCF neavând un proiect în derulare. Toate activitățile au fost coordonate de către voluntari.

Din octombrie 2014, până în iunie 2016, s-a derulat proiectul „Educația de calitate pentru toți”. În cadrul acestuia s-au desfășurat activități precum: meditații la limba română și matematică, sprijin la teme, consiliere psihologică pentru elevi și părinți, asistență psihopedagogică, activități de timp liber. Ca rezultat putem aminti că toți cei 30 de beneficiari ai centrului, în anul școlar 2014 – 2015 au promovat, iar în anul școlar 2015 – 2016 au promovat 29.

Din iunie 2016, activitățile centrului se desfășoară în regim de voluntariat. În afara de cei 30 de beneficiari ai proiectului, centrul este frecventat și de alți copii care participă la diferite activități, numărul total fiind de 80 de copii.