Locuri de muncă sănătoase

de |

„Se preconizează că, până în anul 2030, lucrătorii cu vârste între 55 și 64 de ani din numeroase țări europene vor reprezenta cel puțin 30 % din totalul forței de muncă. Vârsta legală de pensionare crește în multe state membre și se preconizează că un număr mare de lucrători vor avea vieți profesionale mai îndelungate. Prin urmare, trebuie depuse eforturi în direcția asigurării unor condiții de muncă sigure și sănătoase pe tot parcursul vieții profesionale.”

Drept urmare, această îmbătrânire a forței de muncă va genera diferite provocări pentru toate persoanele implicate în gesionearea SSM (Securitate și Sănătate în Muncă), printre care se enumeră și:

  • prelungirea vieții profesionale poate însemna o expunere mai îndelungată la riscuri;
  • mai mulți lucrători vor suferi de probleme cronice de sănătate și vor avea nevoi specifice;
  • lucrătorii vârstnici pot fi mai vulnerabili în fața anumitor pericole pentru sănătate și securitate;
  • trebuie luată în considerare ponderea ridicată a problemelor de sănătate asociate muncii în anumite sectoare și pe anumite posturi care presupun un volum ridicat de efort fizic și/sau intelectual, muncă manuală sau programe de lucru atipice;
  • prevenirea invalidității, readaptarea și reluarea activității profesionale au o importanță sporită;
  • la nivelul societății, trebuie combătută discriminarea pe criterii de vârstă.

Conform site-ului www.healthy-workplaces.eu, se oferă anumite soluții pentru a gestiona provocările menționate anterior, metode prin care se dorește ameliorarea stării de sănătate a întregii populații active. Astfel, se consideră că soluția constă în crearea unui mediu de lucru „mai sigur, mai sănătos și mai echitabil pentru toți cei implicați”. Cum? Prin încurajarea angajatorilor să devină modele, să îi inspire pe angajați, să le înțeleagă punctele forte și pe cele slabe, să îi susțină în atingerea unor țeluri comune, să faciliteze comunicarea dintre cei tineri și cei mai în vârstă. Într-un cuvânt prin CONSULTARE.

Iar, dacă doriți să vă implicați și voi în această campanie numită „Locuri de de muncă sănătoase pentru toate vârstele”, puteți opta pentru:

Acest proiect se desfășoară la nivel european, fiind o campanie care dorește consolidarea unor locuri de muncă sigure și sănătoase. Campania este derulată de Agenția europeană pentru securitatea și sănătate în muncă, cu ajutorul Inspecției Muncii.