de |

Grădina Publică Dealul Ciuperca

Cu toții știm că, din păcate, Grădina Publică Dealul Ciuperca a fost afectată de alunecările de teren, în noiembrie 2016. De atunci și până în prezent, s-au făcut expertize prin intermediul cărora s-au determinat cauzele, venindu-se astfel și cu câteva măsuri urgente care trebuiesc luate.

Doi experții tehnici timișoreni, prof. dr. Marin Marin și conf. dr. Ing. Petru Pantea, au realizat o expertiză, la solicitarea Primăriei Oradea, care are în vedere cauzele alunecărilor de teren de la Grădina Publică Dealul Ciuperca și trei măsuri urgente de consolidare și stabilizare. Prin intermediul unei conferințe de presă, care a avut lor în data de 8 februarie 2017, primarul orașului a menționat următoarele cauze:

 • Grădina Publică Dealul Ciuperca este un amplasament considerat istoric instabil.

 • Condiții geologice locale. Dealul are două straturi principale de teren, unul solid de argilă cenușie și celălalt de aproximativ 3,5 m grosime de nisipuri moi, care sunt predispuse la infiltrații de apă și între cele două straturi există posibilitatea alunecării de teren.

 • Condiții hidrologice locale. Precipitațiile abundente căzute pe parcursul lunii octombrie 2016 au constituit unul din factorii importanți care au declanșat alunecarea. Apa infiltrată pe de o parte mărește greutatea terenului, pe de altă parte reduce caracteristicile de forfecare, în special coeziunea.

 • Neconformități în proiectare și execuție. S-au proiectat utilitățile şi s-a amenajat versantul, fără să existe certitudinea că terenul este stabil.

 • Partea de drenaj la amenajarea versantului, preluarea apelor, a fost rezolvată superficial, în așa fel încât o parte din apa pluvială colectată de pe versant din zona gabioanelor de pe alei a contribuit la instabilitatea și alunecarea versantului. Baza gabioanelor este sub nivelul terenului, astfel că apa infiltrată se acumulează la baza acestora, facilitând astfel infiltrarea acesteia în terenul friabil.

 • Defrișarea unor zone extinse cu arbuști, arbori și vegetație naturală, realizată pentru amenajarea peisagistică a amplasamentului.

 • Neconformități la întocmirea studiilor geotehnice. În urma realizării acestui studiu nu se fac recomandări explicite cu privire la adâncimea de fundare, ceea ce a făcut ca fundările să se facă la adâncimi de 1-2 metri pe un teren nesigur, ceea ce a putut să constituie un factor de alunecare a terenului.

 • Lipsa unui studiu de stabilitate a versantului.

Măsuri pentru consolidare şi stabilizare

Expertiza prezintă și trei măsuri urgente care ar trebui luate pentru consolidarea Grădinii Publice Dealul Ciuperca:

 • Consolidarea clădirii Punctului alimentar şi de informare turistică.

„În aceste condiții, experții recomandă ca rigidizarea fundațiilor să se realizeze cu grinzi de legătură sub forma grinzilor de echilibrare din beton armat, care să se lege de cele 5 fundații care actualmente sunt izolate și să le lege de fundația care este stabilă și încastrată în deal. Aceasta este o lucrare care, în ipoteza că alunecările ar continua, nu ar fi afectată partea de terasă a clădirii”, a evidențiat primarul Ilie Bolojan.

 • Măsuri urgente de drenare a apelor de pe amplasament.

Aceasta presupune două categorii de lucrări:

drenarea apelor din subteran – se propune realizarea a trei drenuri care sunt realizate de-alungul dealului, de fapt a trei șanțuri de adâncime cu o lățime de aprox. 1 metru, astfel încât fundul șanțului să fie la limita dintre terenul stabil și terenul care alunecă;

drenarea de suprafață – după realizarea sprijinirilor cu piloți și a umpluturilor aferente proiectului de refacere a amenajării, se impune realizarea de drenuri la zidurile de sprijin, drenuri colectoare pozate în zona căilor de acces, debușee pentru colectarea apelor din rigole și drenuri respectiv transportul acestora în aval până la descărcarea în emisar, drenuri și sau debușeele pentru transportul în avalul dealului a apei colectate din drenajul zidurilor de sprijin și a căilor de acces.

 • Stabilizarea versantului – în partea de jos a zonei unde au fost alunecările masive se propune forarea unor piloți care să constituie o zonă de sprijin, două rânduri de piloți de o lungime de aproximativ 80 metri, ei ar fi legați la partea superioară de un radier din beton armat în așa fel încât să constituie o bază pe care să se monteze gabioanele de susținere a acestei zone.

„Odată cu realizarea acestor măsuri în regim de urgență, s-ar trece la ultima fază și anume proiectarea readucerii lucrărilor la starea inițială și o nouă expertiză care să certifice dacă mai trebuie făcute anumite lucrări suplimentare, eventual un rând de piloți sau lucrări de rezolvare a scurgerii apelor”, a subliniat Ilie Bolojan.

Readucerea lucrărilor la starea iniţială

„Orice s-ar spune, această lucrare a fost o lucrare frumoasă, o lucrare pe care orădenii au apreciat-o și care asigura un punct de vizitare a orașului de care nu beneficiază foarte multe orașe din România, deoarece era un punct de belvedere, un loc din care se vedea tot orașul. Din toate aceste rațiuni se poate trage concluzia că trebuie să refacem aceste lucrări și să readucem Dealul Ciuperca la forma inițială, înaintea alunecării de teren”, a încheiat primarul Ilie Bolojan.

Informații preluate de AICI. Fotografie realizată de Tudor Vâșcan.