Ajutorarea persoanelor defavorizate

de |

Începând cu data de 4 iulie 2016, reprezentanții Asociației Comunitare Oradea încep demersurile necesare pentru aplicarea H.G. nr. 799/2014 privind implementarea Programului operaţional „Ajutorarea persoanelor defavorizate”.

Această „Ajutorare a persoanelor defavorizate” se va face pe bază de programare (vezi tabel AICI), beneficiarii primind câte două cutii / persoană) cu produse alimentare.

Cine sunt acești beneficiari?

a) familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) şomerii care beneficiază în condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale de până la 450 lei, inclusiv, şi şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

d) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie (de limită de vârstă, de boală, de urmaş, pensie socială minimă garantată, pensii speciale) sau, după caz, din pensii cumulate, sunt de până la 450 lei/lună inclusiv;

e) persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, care nu beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private;

f) persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până la 450 lei/lună/persoană, inclusiv, şi nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute la lit. a) – e), stabilite prin dispoziţie a primarului.

Persoanele care fac parte din mai multe categorii menţionate mai sus beneficiază de ajutoare alimentare pentru o singură categorie căreia îi aparţin la data distribuţiei ajutoarelor.

Moştenitorii beneficiarilor înscrişi pe listele iniţiale care au decedat până la data distribuţiei ajutoarelor alimentare nu pot primi ajutoarele la care ar fi avut dreptul beneficiarii respectivi până la deces.

Ridicarea ajutoarelor alimentare se face astfel:

a) pentru beneficiarii înscrişi iniţial pe liste, cu prezentarea actului de identitate valabil, în original, verificarea acestuia pe listă şi semnarea de primire de către beneficiari. Nu se acceptă fotocopii ale actelor de identitate.

b) pentru beneficiarii adăugaţi pe liste, cu prezentarea actului de identitate valabil, verificarea şi înscrierea acestuia pe listă, precum şi a documentelor justificative (după caz: mandat poștal, cupon de pensie, certificate de handicap, carnet/adeverinţă de şomer, adeverinţă/dispoziţia primarului) semnarea de primire pe listă, anexarea în copie a documentelor justificative – informații preluate de AICI.

 

Programul de distribuire: de luni până vineri, între orele 08:00 și 16:00

Locul unde sunt depozitate produsele: Aleea Cazaban, nr. 60,

Staţia cea mai apropiată de depozit: Autobuzele de pe Liniile 14 şi 14C (coborâre la staţia Piaţa Ioşia)

Cantitate produse: 17,6 kg/persoană

 

Sursă foto AICI.