50% reducere pentru elevi și gratuit pentru studenți

de |

Începând cu ziua de astăzi, 1 februarie 2017, studenții români și străini înmatriculaţi la o formă de învăţământ cu frecvenţă vor circula gratuit cu trenul, iar elevii vor beneficia de o reducere de 50%.

Călătoria gratuită este valabilă la toate categoriile de trenuri, Regio și InterRegio, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic, indiferent de distanță sau rută, iar abonamentele lunare gratuite cu număr nelimitat de călătorii se vor elibera pe distanţe de până la 300 km.

Pentru a beneficia de această reducere, studenții trebuie să prezinte:

  • legitimaţia de student, vizată pentru anul universitar 2016/2017, sau adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ superior la care sunt înmatriculaţi;
  • carte de identitate sau paşaport.

*Aceste documente sunt necesare și la verificarea călătoriei în tren.

De asemenea, elevii din învăţământul obligatoriu, profesional – inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri (Regio și InterRegio), clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic.

Elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii sau tutelă, beneficiază de gratuitate pentru transportul intern feroviar, pe tot parcursul anului calendaristic.

Eliberarea biletelor/abonamentelor lunare pentru elevi, cu tarife reduse cu 50% precum și a biletelor/ abonamentelor lunare pentru elevi gratuite se va face în baza:

  • carnetului de elev care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului;
  • adeverinței doveditoare pentru elevii claselor pregătitoare;
  • certificatului de naștere în copie.

*În cazul celor care beneficiează de gratuitate se va menționa pe carnet atestarea dreptului de acordare a gratuității.

Până la încheierea protocolului cu Ministerul Educației Naționale privind accesul la Registrul Matricol Unic, procurarea biletelor/abonamentelor pentru elevi/studenți se va putea efectua doar de la casele de bilete din stațiile și agențiile de voiaj CFR, cât și de la personalul de tren.

Vezi mai multe informații AICI.