S-a aprobat finanțarea pentru reabilitarea Spitalului Clinic Municipal

de |

S-a aprobat finanțarea pentru reabilitarea Spitalului Clinic Municipal

În 27 iunie 2018, la sediul Primăriei Oradea a avut loc semnarea contractului de finanțare pentru reabilitarea Spitalului Clinic Municipal în proiectul ,,Creșterea Performanței Energetice a Spitalului Clinic Municipal Dr.Gavril Curteanu Oradea”.  Valoarea totală a proiectului este de 7.957.286,54 euro, iar durata de implementare a proiectului este de 24 luni, de la data semnării contractului de finanțare.

Două corpuri de clădire ale Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea vor fi  eficientizate energetic. Consumul anual de energie primară va fi redus cu 50% față de consumul inițial după implementarea măsurilor de eficientizare energetică a clădirilor. Acest obiectiv va aduce beneficii din punct de vedere al reducerii pierderilor de căldură și a îmbunătățirii confortului interior și a eficienției energetice.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice de sănătate din Municipiul Oradea – Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu, în vederea reducerii consumurilor energetice mari. Intervențiile vor fi:

 Reabilitarea termică a anvelopei

–  Dispunere de termosistem de fațadă.

– Înlocuirea tâmplăriei existente cu coeficient de transmisie termică mic cu ferestre din PVC și aluminiu.

– Dispunere parasolare

– Reabilitarea termică a acoperișului terasă

Reabilitarea sistemului de instalații de încălzire și ventilație

– Reabilitarea sistemului de instalații de încălzire / răcire cu pompe de căldură montate în centrala termică, 2 pompe de caldură reversibile, tip sol-apă și 4 pompe de căldură, tip aer/sol-apă pentru încalzire și climatizare;

– Refacerea sistemului de alimentare al consumatorilor prin două coloane verticale și a distribuției pe etaje prin tavanul din hoș;

– Introducerea unui sistem de ventilare locală cu recuperarea căldurii de peste 90% și aport de aer proaspăt de 100% pentru a nu avea transfer de aer între saloane. Se va monta câte un recuperator de căldura pentru fiecare două încăperi.

Reabilitarea sistemului de Instalații sanitare:

-Se dorește înlocuirea bateriilor de lavoar existente cu baterii cu senzor pentru economisirea apei reci și calde menajere; înlocuirea WC-urilor existente cu consum mare de apă cu vas WC cu rezervor încastrat cu clapetă duală. cu posibilitatea de a alege un mod economic de spălare; înlocuirea urinalelor cu urinale cu senzor în vederea economisirii apei.

Reabilitarea sistemului de alimentare cu energie electrică și iluminat:

– Reabilitarea instalațiilor electrice: înlocuirea tablourilor existente cu echipamente noi performante și fiabile; înlocuirea corpurilor actuale cu aparate cu iluminat LED, protecția împotriva șocurilor electrice etc.

– Dispunere de sistem de producție energie regenerabilă ( SPER). Echipare centrala termică cu echipamente specifice producerii apei calde, încălzirii / răcirii, ventilării.

 Lucrări de modernizare

 Lucrările conexe precum reparații și refaceri și lucrări de modernizare a celor trei rampe exterioare.

sursă: oradea.ro