Palatul de Justiție din Oradea, o construcție de excepție

de |

Palatul de Justiție din Oradea, o construcție de excepție.

Brilianta construcție din Oradea, Palatul de Justiție, a fost ridicată în anul 1898. Clădirea monument istoric, este situată pe strada Parcul Traian nr. 12.  Aceasta a fost construită în stil eclectic, pe locul fostului Palat Frimont. Palatul Frimont, construit în primele decenii ale secolului al XIX-lea – a fost demolat în martie 1897, iar din luna mai, s-a început construirea noului Palat de Justiție, pe același amplasament. Noua clădire impozantă a fost terminată în august 1898, dar recepția lucrărilor s-a făcut numai în ianuarie 1899.

Amplasat în fosta Piaţă Szechenyi, Palatul Frimont si o gradină,un fel de mic parc dendrologic, a fost cumpărat în 22 ianuarie 1868 de comitatul Bihor contra sumei de 50.000 Florini de la ultima descendentă a familiei contelui. La rândul său, a cedat terenul şi construcţia, statului, pentru a ridica aici un tribunal. Clădirea a fost demolată iar parcul s-a părăginit căci noua construcţie a fost ridicată abia treizeci de ani mai târziu. În 1891, prin descentralizarea sistemului de apel în procedura penală din imperiu , s-a creat şi la Oradea o curte regală de apel, autoritățiile locale fiind obligate să asigure un local adecvat.

Profesorul universitar arhitect Kiss István a fost responsabil cu proiectarea acestui palat, conducătorul lucrărilor fiind inginerul Schiffer Miksa. Edificiul este compus din parter şi două etaje, construit în jurul a două curţi interioare. Fațada principală impunătoare, dinspre Parcul Traian, este marcată printr-un rezalit central, decorat în partea superioară cu patru statui alegorice. Nivelele superioare ale rezalitului central sunt delimitate pe verticală de coloane cu capiteluri ionice. Ferestrele de la parter şi ultimul nivel sunt rectangulare, iar ferestrele de la etajul I în plin centru, poartă deasupra lor coronamente decorative. Atât rezalitul central, cât şi cele laterale au acoperișuri de tip mansardă. (sursă text aici).

Pe parcursul timpului, imobilul a avut următoarele destinații:

1899-1951 Tribunalul Comitatului

1951-1959 Sediul Regionalei Partidului Comunist „Crişana”

1960-1989 Sediului Comitetului Judeţean de Partid Bihor

1990-2000 Prefectura Județului Bihor

Palatul de Justiție a fost renovat în ultimii ani, fiind inaugurat în mod oficial la data de 18 martie a anului 2016. Palatul, cu o suprafață utilă extinsă de la 9.050 de mp la 11.770 mp, pentru a asigura desfășurarea activității celor trei instanțe locale: Judecătoria Oradea, Tribunalul Bihor și Curtea de Apel Oradea.

La subsol au fost create zece săli de judecată, spații pentru arhive, spații tehnice, birouri, inclusiv cinci celule pentru deținuții care așteaptă să intre la procese. La parter, etaj 1 și etaj 2, prin recompartimentare, există 195 de spații de birouri și nouă săli de judecată, câte trei la fiecare nivel. Fostul pod a fost transformat în mansardă unde s-au creat 24 de birouri pentru compartimentul administrativ. Amenajarea interioară mai include două lifturi interioare, rampe speciale pentru persoane cu dizabilități, și nu în ultimul rând climatizarea întregii clădiri. Pentru prevenirea și stingerea incendiilor se folosește un sistem modern cu aerosoli, iar în caz de avarie, există un generator de curent. (conform site-ului)