Oraș al diversității culturale și religioase: Comunitatea Reformată din Oradea

de |

Oraș al diversității culturale și religioase: Comunitatea Reformată din Oradea.

Oradea este un oraș cosmopolit atât din punct de vedere al arhitecturii, cât și al populației și a diversității culturale și religioase. Așa cum am promis, revenim cu un alt articol din seria: Oradea, oraș al diversității culturale și religioase: Comunitatea Reformată.

La începutul mișcării, reformatorii nu au dorit ruperea definitivă de Biserica Catolică, ci doar o reformare a Bisericii. Credincioșii din Oradea li s-au alăturat și au militat pentru o eliminare a corupției din Biserica Catolică, cu scopul restaurării priorității Evangheliei. Episcopul catolic de atunci, Perényi Ferenc nu s-a opus acestei mișcări, motiv pentru care ideile lui Martin Luther au ajuns ușor la Oradea încă din vremea promovării chiar de Luther.

Bazele comunității reformate.

Înfrângerea de la Mohács, unde regele și episcopul de Oradea moare, răscoala lui Gh. Doja și conflictele cu habsburgii duc Biserica Catolică într-un impas și o lasă slăbită de putere. Ferdinand I trimite de la Viena pe capitanul Varkocs Tamas pentru a menține ordinea în comitat. Acesta ajunge să se alieze cu reformatorii și să se opună politicii catolice aducându-l din Timișioara pe Köleséri Kristóf (primul reformator din Oradea). Sub insistențele lui Nicolaus Olahus (episcop de Eger), căpitanul este înlocuit cu Zabárdi Mátyás. Acesta vine pe postul de căpitan al cetății, comite suprem al Bihorului și episcop al Oradiei.

Odată instalat, începe o adevărată luptă de persecutare a reformaților din zonă, atrăgându-și antipatia nobilimii, care-l învinuiau și pe Ferdinand. Viața acestui căpitan/comite/episcop se curmă brusc, fiind ucis. În acest moment, nobilimea trimite vorbă în Polonia la Izabela și fiul acesteia, Ioan Sigismund să se întoarcă pentru a-și conduce poporul. Cu ajutorul acestora, cetatea este cucerită, iar ziua de 13 iunie 1557 este considerată ziua în care Oradea și-a deschis porțile în fața Reformei. Köleséri Kristóf și Czeglédi György (primul preot al parohiei reformate din Oradea) încep să organizeze școli și participă la sinoade cu scopul de a stabili direcția ce o va urma Biserica Reformată.

Scindarea comunității.

Treptat apar și tensiunile așteptate, în Oradea sunt aduși iezuiții și instalați în Biserica Sfântul Egidiu (azi pe locul acesteia stă construită Biserica Sfântul Gheorghe a seminarului greco-catolic). Cu toată opoziția protestanților, aceștia nu pot fi alungați din oraș, ba mai mult…odată cu pericolul otoman, locuitorii orașului cer ajutor austriac, astfel că este trimis generalul Rödern. Catolic desăvârșit, acesta protejează Biserica Romano-Catolică, scindând comunitatea în două: Cetatea Catolică și orașul Reformat.

Avântul comunității reformate se oprește brusc, odată cu înfrângerea lui Gheroghe Rákóczi al II-lea de către Polonia în 1656. În război bună parte a protectorilor reformei mor. La 13 iulie 1660 începe asediul cetății de către otomani. Iar la 27 august 1660 garnizoana cetății capitulează. Din cetatea sunt salvate arhivele, iar Biblia de la Oradea tipărită parțial ajunge la Cluj unde imprimarea ei se încheie în 1661.

Odată cu noua stăpânire, credincioșii reformați s-au refugiat în localitățile învecinate. Biserica mare și colegiul au ars, iar studenții au plecat la Debrețin. Secolul al XVIII-lea nu începe nici el bine pentru reformați. Habsburgii veniți aduc cu ei Contrareforma, ce avea ca scop întărirea Bisericii Romano-catolice. Cine trecea la cultul catolic era răsplătit, iar cei care părăseau cultul erau pedepsiți. Reformații din Oradea au fost nevoiți să meargă în Episcopia Bihorului, sau Săldăbagiu pentru toate serviciile religioase.

Renașterea comunității reformate

Revigorarea comunității vine odată cu Edictul de Toleranță a lui Iosif al II-lea. În 1783 s-a constituit comunitatea reformaților din Oradea sub preotul Keresztesi Jozsef. Prima slujbă după 124 ani de stagnare s-a ținut la 1 ianuarie 1784. Aceasta a avut loc într-un cort în locul unde se află azi Biserica Reformată Olosig. Comunitatea ia avânt. În 3 ani (1784-1787) construiește biserica din Oradea-Olosig, apar 4 protopopiate (Biharia, Eriu, Salona și Debrețin), se înființează școli și un gimnaziu cu 4 clase. În 1898 s-a înființat Internatul Fetelor de la Oradea, în 1905 Insitutul Pedagogic Reformat, Organizația Caritativă Reformată din Oradea și în 1909 Cercul Reformat.

După pauza cauzată de primul război mondial, Biserica Reformată demarează o serie de proiecte de construcție de case de rugăciune, de repararea a bisericilor afectate de război, iar în 1936 se ridică sediul Episcopiei din Oradea.În timpul regimului comunist, Biserica Reformată a supraviețuit contrat tuturor restricțiilor impuse. După 1990 se înființează Institutul Superior Reformat Sulyok István din Oradea, care ajunge în 1995 la statutul de Universitate (Universitatea Creștină Partium). Între 1991-1992 își începe activitatea și Liceul Reformat Lorántffy Zsuzsanna.

Comunitatea Reformată reprezintă un nucleu important al orașului, făcând parte totodată din istoria bogată a Transilvaniei și dovedind totodată că Oradea este un oraș divers, multicultural și multi religios.

Articol scris de drd. Sebastian Ciceu

Sursă imagine: destepti.ro