Muzeul Francmasoneriei din Oradea urmează să fie reabilitat

de |

Muzeul Francmasoneriei din Oradea urmează să fie reabilitat

Muzeul Francmasoneriei din Oradea va fi reabilitat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural.

Clădirea Muzeului Francmasoneriei, monument istoric de importanță locală, va fi restaurat în vederea valorificării patrimoniului cultural în stil eclectic și secession și dezvoltării turistice a municipiului Oradea. Proiectul își propune ca obiectiv  reamenajarea  ca spațiu muzeal pentru publicul larg. Clădirea a fost construită în anii 1901-1902 și a adăpostit în prima jumătate a secolului trecut Loja Masonică „Sfântul Ladislau”.

Intervențiile arhitecturale propuse la clădirea principală și cele două construcții anexe constau în: înzidirea cu cărămizi pline a unor goluri existente de ferestre și uși, realizarea unor pereți noi de compartimentare, refacerea aticelor inițiale, completări la ornamentele din gips existente, restaurarea picturilor și lambriurilor istorice existente, desfacerea și refacerea tencuielilor exterioare la fațade, executarea de tencuieli decorative, desfacerea și refacerea finisajelor din tencuieli mozaicate la soclu, înlocuirea tâmplăriilor existente cu unele noi din lemn, desfacerea învelitorilor din țigle ceramice existente, refacerea învelitorii cu tablă plană făltuită și executarea unor pereți noi din zidărie de cărămidă autoportantă ancorată în zidăria portantă existentă.

Vor avea loc, de asemenea, intervenții la nivelul instalațiilor de ventilare, climatizare, sanitare și electrice. Totodată, se va reface în totalitate sistemul de conducere a apelor pluviale și racordarea direct în canalizare.