Cursuri pentru dezvoltarea abilităților – Corporactive Consulting

de |

Cursuri pentru dezvoltarea abilităților – Corporactive Consulting

Corporactive Consulting este o firmă care activează în domeniul resurselor umane. Compania își propune să îmbunătățească calitatea vieții profesionale, oferind cursuri care pot îmbunătății experiența profesională celor care participă la aceste cursuri.

Unul dintre cursurile oferite de către Corporactive Consulting în luna octombrie a acestui an este Cursul de Recrutare și selecție. Acesta se va desfăşura în două zile: 27 şi 28 octombrie. Cursul oferă posibilitea dobândirii competenţelor de bază privind procesul de recrutare și selecție în cadrul companiei, dar și privind motivarea și perfecționarea profesională a angajaților.

Se adresează persoanelor care activează în domeniul resurselor umane, sau celor care îşi doresc să urmeze o astfel de carieră, dar şi managerilor care sunt implicaţi în procesul de evaluare şi selecţie al angajaţilor.

Cursul de recrutare şi selecţie te va ajuta să parcurgi etapele indentificării nevoilor de recrutare, să selectezi eficient CV-urile, vei învăţa noi metode de intervievare şi tehnici de evaluare comportamentală şi psihologică. Astfel, vei reuşi să eviţi erorile în procesul de recrutare şi vei dobândi competenţe profesionale pentru selecţia angajaţilor. Detalii şi înscrieri: [email protected] | 0749 206 119


Cel de-al doilea curs oferit de către Corporactive Consulting în luna octombrie este Cursul de Comunicare în Limba Engleză, în zilele de 27 şi 28 octombrie, şi 10, respectiv 11, noiembrie.

Cursul asigură îmbunătățirea capacității de comunicare în limba engleză, oral și scris. Orele sunt interactive, iar abordarea modernă și profesionistă. Cursanții sunt puși în fața unor situații similare celor din viața reală prin exerciții de comunicare, simulări și jocuri de rol, stimulându-se învățarea activă a deprinderilor de limbă necesare pentru a comunica eficient în orice situații, profesionale sau personale.

În urma absolvirii cursurilor veți obţine un certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice şi de Ministerul Educaţiei Naționale, însoțit de suplimentul descriptiv ce vă confirmă competențele dobândite.

Cursul de Engleză poate fi urmat de către persoane care doresc să  îşi îmbunătăţească abilitaţile de exprimare în limba engleză; persoane care doresc să aibă un certificat al compenteţelor deja dobândite, sau cei care îşi desfăşoară activitatea într-un mediu în care se utilizează limba engleză, în vederea unei comunicări eficiente. Înscrieri: [email protected] | 0749 206 119

Date de contact:

Corporactive Consulting

http://www.corporactive.ro/