de |

Proiectul Restaurarea Casei Darvas – La Roche în vederea valorificării patrimoniului cultural Secession a fost aprobat pentru finanțare.

Acest proiect, prin intermediul căruia se dorește restaurarea Casei Darvas – La Roche, a fost depus în august 2016 în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, prin Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională, în colaborare cu Direcția Patrimoniu Imobiliar. Rezultatele demersului au fost unele foarte bune, obținându-se cel mai mare punctaj pe regiunea Nord – Vest, adică de 81,50. De asemenea, proiectul este și primul aprobat pentru finanțare în Anexa Prioritate 5, Prioritate de investiții 5.1.

Obiectivele proiectului sunt…

a) Conservarea și restaurarea Casei Darvas – La Roche, având o suprafață desfășurată de 1701 mp și o suprafață construită la sol de 566 mp;

b) Crearea funcțiunii muzeale a Casei Darvas – La Roche;

c) Realizarea digitizării obiectivului de patrimoniu, Casa Darvas – La Roche, aflat în circuitul internațional Art Nouveau European Route;

d) Realizarea unei campanii de promovare a obiectivului de patrimoniu, Casa Darvas – La Roche pe perioada de implementare a proiectului, în vederea creșterii numărului de vizitatori cu 66,67%;

e) Creșterea accesibilității persoanelor cu dizabilități în cadrul obiectivului de patrimoniu prin montarea unui lift care să permită accesul acestora;

f) Atingerea unui număr anual de 5000 de turişti care vizitează Casa Darvas – La Roche, ca urmare a restaurării, pentru valorificarea acesteia din punct de vedere al potenţialului turistic cultural local şi regional pe piaţa turistică naţională şi internaţională;

g) Înființarea unui centru cultural care să aibă ca rezultat dezvoltarea vieții sociale prin încurajarea schimburilor culturale, turistice și de tineret.

P.S. Știați că dacă aveți aplicația Top City Card, odată ce ați pășit în acest loc deosebit veți putea asculta istoria casei în format audio?

Vezi mai multe informații apăsând aici