Istoria orașului de la poalele Tâmpei: Brașovul în timpul Renașterii

de |

Istoria orașului de la poalele Tâmpei: Brașovul în timpul Renașterii

Deoarece Regatul Maghiar este cucerit de către turci în anul 1526, cincisprezece ani mai târziu,Transilvania este proclamată principat sub suzeranitate otomană. Astfel începe un nou capitol din istoria orașului de la poalele Masivului Tâmpa – Brașovul în timpul Renașterii.

În această perioadă continuă lucrările de fortificare a cetății, Bastionul Aurarilor (1646) fiind cel care încheie eforturile de întărire a sistemului de apărare, desfășurate timp de trei secole.

 

Istoria orașului de la poalele Tâmpei: Brașovul în timpul Renașterii

În ciuda schimbărilor politice, Brașovul rămâne un important centru meșteșugăresc și comercial, secolul al XVI- lea fiind o perioadă prosperă. Conform registrelor vamale, prin Brașov treceau cantități însemnate de mărfuri, mai ales mirodenii venite din Orient.

Cum era caracterizat Brașovul?

Antonio Possevino, delegat papal, nota despre Brașov: „Corona numit de unguri Brassov şi de saşi, care-l locuiesc, Kronstadt, este un târg de mărfuri bogat şi foarte populat şi este renumit pentru negoţul pe care-l fac ei cu secuii, muntenii, moldovenii, armenii şi grecii şi alţii care roiesc aci. […] Oraşul are o formă aproape pătrată, este foarte bine întărit şi bine clădit, înconjurat cu două rânduri de ziduri şi turnuri sau bastioane şi cu două rânduri de şanţuri şi este aşezat între munţi nespuşi de frumoşi într-un loc neted şi mlăştinos şi de aceea nu este supus primejdiei de a fi minat. Aproape în fiecare uliţă curg şuvoaie de apă care izvorăsc în mare număr în toată acea regiune.”

Istoria orașului de la poalele Tâmpei: Brașovul în timpul Renașterii

? adevarul.ro

Johannes Honterus – o mare personalitate a Brașovului

În 1542 apare în șcenă Johannes Honterus, umanist și reformator religios, ce contribuie la adoptarea Reformei religioase în varianta lutherană. Acesta înființează școala „Studium Coronense” prin intermediul căreia avea să atragă elevi din cele trei principate, dar și din Cehia, Slovacia, Ungaria, Croația, Germania sau Flandra. Tot el inițiază și susține construirea primei mori de hârtie din Transilvania (1545), ce dă naștere la o amplă activitate tipografică în cetatea Brașovului.

Istoria orașului de la poalele Tâmpei: Brașovul în timpul Renașterii

iamgeorgiastan

Arhitectură în stil renascentist

Înflorirea culturală din perioada Renașterii se evidențiază și în plan constructiv. Legat de acest aspect, Giovanandrea Gromo, sfătuitorul principelui Ioan Sigismund, nota că ”Brașovul este unul dintre cele mai frumoase orașe din întreaga țară în ceea ce privește clădirile, străzile și populația”. Clădirile sunt construite în mare parte în cea de-a doua jumătate a sec. al XVI-lea și reflectă stilul renascentist, multe dintre acestea având chiar fundații medievale.

Istoria orașului de la poalele Tâmpei: Brașovul în timpul Renașterii

              Harta Transilvaniei de Joannes Honterus, în Corographia Transilvaniae Sybemburgen, Basel, 1532

Totodată, datorită extinderii Cetății, în anul 1570 se înființa breasla zidarilor. Apariția acesteia confirmă necesarul crescut de construcții de la acea vreme și contribuie semnificativ la aspectul orașului. Pictori, tâmplari și alți artiști s-au alăturat breslei zidarilor pentru a clădi frumosul  oraș de care ne bucurăm și astăzi. Astfel, Brașovul s-a transformat treptat intr-un centru urban înfloritor, apreciat de toti cei care treceau de zidurile cetății în acele timpuri.

Dacă ți-a plăcut articolul nostru, te invităm să descoperi și povestea Brașovului în Evul Mediu.

Sursă text: „Brașov”, autor Dana Jenei, DTP Cătălin Botescu

Foto sus: bestofromania.eu