Stagii de practică încheiate cu succes peste 350 de studenți îndrumați de specialiști în Marketing Online

de |

Stagii de practică încheiate cu succes peste 350 de studenți îndrumați de specialiști în Marketing Online

„Pune-ți pasiunea în practică!” a fost îndemnul pe care studenții din anii III și IV (nivel Licență), precum și masteranzii care studiază la facultăți cu variate specializări l-au primit de la experți în domeniile Marketing, Comunicare, Media și Jurnalism. Programul de practică, dezvoltat sub îndrumarea specialiștilor din agenția de marketing online SEO 365, s-a desfășurat în perioada 2 octombrie 2021 – 31 martie 2023. 

 „Stagii de practică în domeniile Marketing, Comunicare, Media și Jurnalism pentru studenții din Regiunea Nord-Vest” a fost gândit ca un program inovativ de practică pentru studenții din România. Stagiile s-au desfășurat în format e-learning & video, tip gamification, cu module de învățare, quiz-uri și sarcini creative de lucru, întâlniri între studenți și mentorii SEO 365. 

Flexibilitate, învățare & gamification, creativitate

Dacă într-o primă etapă programul a fost dedicat cu precădere studenților din regiunea Nord-Vest (județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare și Sălaj), datorită unui deosebit interes manifestat de către studenți din întreaga țară, grupul țintă a fost semnificativ extins. 

Programul de practică a atras prin flexibilitate (studenții au fost cei care au decis când și unde își desfășoară orele de practică), dinamism și interactivitate online (etapa de învățare s-a desfășurat în format online, video, în format gamification), dar mai ales prin încurajarea creativității și familiarizarea studenților cu activitățile de lucru specifice domeniilor de interes. 

Finalizare Proiect Digital Creativ Marketing 2

Scopul și obiectivele proiectului

Programul a avut ca scop principal creșterea participării studenților din învățământul universitar din regiunile mai puțin dezvoltate ale României, din Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest și Centru la programe de învățare la locul de muncă și dezvoltarea deprinderilor socio-profesionale. Pentru atingerea acestui scop, au fost organizate stagii de practică pentru studenți din instituțiile de învățământ cu profil în domeniile Marketing, Comunicare, Media, Jurnalism, Calculatoare și tehnologia informației, Ingineria sistemelor, Mecatronică și robotică, Inginerie și management, Științe administrative, Științe ale comunicării, Sociologie, Relații internaționale și studii europene, Științe politice, Informații și securitate națională, Administrarea afacerilor, Cibernetică și statistică, Economie, Management, Finanțe, Economie și afaceri internaționale, Psihologie, Științe ale educației, Economia Comerțului, Turismului şi Serviciilor, Afaceri internaţionale, Informatică economică și Litere.

Proiectul și-a propus facilitarea integrării studenților pe piața muncii, creșterea numărului absolvenților de învățământ universitar care își găsesc un loc de muncă ca urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă, dezvoltarea unor parteneriate strategice cu instituțiile de învățământ universitar, care să valorifice aptitudinile și potențialul studenților, completarea cunoștințelor dobândite de studenți în timpul studiilor, precum și dezvoltarea competențelor digitale & media.

359 de studenți în total, 150 de studenți premiați cu bursă, 20 de parteneri instituționali

Rezultatele urmărite în cadrul programului au fost atât de natură calitativă, cât și cantitativă. Programul și-a propus să aibă cel puțin 325 studenți beneficiari, din rândul cărora cel puțin 234 să fie certificați la încetarea calității de participant, cel puțin 127 de studenți să își găsească ulterior un loc de muncă, iar cel puțin 36 de studenți să urmeze studii sau cursuri de formare. Iată, în linii mari, rezultatele cuantificate până la ora actuală: 

  • Studenți care au parcurs stagiul de practică: 359;
  • Studenți premiați cu bursă în valoare de câte 1000 lei: 150 (din rândul celor cu cele mai bune rezultate);
  • Studenți din mediul rural: 165;
  • Studenți de etnie rromă: 4;
  • Parteneri instituționali: 20;
  • Întâlniri Q&A cu studenții: peste 150;
  • Sesiuni speciale cu mentorii SEO 365: 5

Dezvoltarea unor parteneriate pe termen lung între SEO 365, ca agent economic, și instituții, prin care aptitudinile studenților să fie valorificate, iar cunoștințele lor teoretice să fie puse în practică în contextul cerințelor actuale de pe piața muncii, asigură o continuitate între programa universitară, cerințele pieței muncii și interesele studenților. 

Rezultatele proiectului, desfășurarea acestuia și experiențele avute de studenți vor fi discutate în detaliu în cadrul conferinței de presă din 17 mai 2023. Aceasta se va desfășura online, pe Zoom, începând cu ora 13:00. Linkul întâlnirii: https://us02web.zoom.us/j/87637702608 

„Stagii de practică în domeniile Marketing, Comunicare, Media și Jurnalism pentru studenții din Regiunea Nord-Vest” este un proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară nr. 6 (Educație și competențe), Obiectiv Specific 6.13, Cod MySMIS 133495. Valoarea totală a proiectului este de 1.814.693,79 de lei, valoarea cofinanțată de Uniunea Europeană fiind de 1.465.365,23 de lei. Programul s-a desfășurat în perioada 2 octombrie 2020 – 31 martie 2023. 

Despre SEO 365

SEO 365 este, la bază, o companie de IT, prezentă pe piața serviciilor digitale încă din anul 1999. Compania s-a specializat pe servicii de Marketing Online & SEO începând cu anul 2008. Incursiunile în social media marketing, jurnalism și city branding au venit natural, în 2012, moment în care echipa a început să lucreze la dezvoltarea uneia dintre cele mai de succes platforme naționale dedicate unui oraș (Cluj.com), iar mai apoi în 2015, de când contribuie activ la extinderea conceptului Ghid Local (în Oradea și Brașov). În prezent, compania colaborează cu firme medii și mari, la nivel național și internațional, din industrii extrem de variate, iar experiența acumulată îi califică (și motivează) pe membrii echipei să contribuie la pregătirea viitorilor specialiști în domeniu.


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.