Vehiculele electrice – inovația care sprijină îndeplinirea obiectelor climatice

de |

Vehiculele electrice

Specialiștii din domeniul automotive, dar și a altor industrii conexe, sunt în complet acord privind importanța majoră a electrificării sectorului transporturilor în contextul eforturilor de a opri schimbările climatice. Schimbările se produc tot mai rapid datorită inovației tehnologice incredibile și progreselor din ultimii ani, facilitat de companiile de software development. Astfel, industria a crescut într-un ritm accelerat, iar mașinile electrice sunt din ce în ce mai performante, având impact pozitiv asupra mediului prin reducerea amprentei de carbon, și, implicit, asupra traficului – 0 poluare fonică.

Mașinile electrice – necesitatea din zilele noastre

Mai multe țări au decis ca trecerea la mașini electrice să fie o prioritate în planurile lor de a-și atinge obiectivele în ceea ce privește conservarea mediului și implicit reducerea impactului negativ asupra schimbărilor climatice.

În conformitate cu Acordul de la Paris, UE s-a angajat în 2015 să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40% până în 2030, ajungând să fie sub nivelul din 1990. În 2021, obiectivul a suferit modificări, iar plafonul a fost ridicat, acestea fiind reduse cu cel puțin 55% până în 2030. Totodată se dorește atingerea unui nivel de neutralitatea climatică până în 2050. „Fit for 55” este un program lansat de Comisia Europeană destinat încălzirii climatice, acesta fiind un set de legi ce au menirea de a sprijinii reducerea emisiilor de carbon la zero ale vehiculelor până în anul 2035.

Se estimează că emisiile de CO2 din transportul rutier în UE vor scădea cu 35% până în 2050 (comparativ cu 1990). Scăderea va fi determinată în mare măsură de creșterea eficienței vehiculelor, inclusiv de trecerea la vehiculele electrice.

Creșterea pieței de EV

Previziunile arată că piața de EV din Europa va crește cu 1,697% până în 2030. Astfel, mașinile electrice vor juca un rol foarte important în atingerea obiectivelor Green Deal. Conform unui studiu recent al Agenției Europene de Mediu, vânzările de vehicule electrice (vehicule electrice cu baterie și vehicule electrice hibride plug-in) au crescut din 2017, triplându-se în 2020. În Europa, cele mai mari volume de vânzări au fost înregistrate în țările cu un produs intern brut pe cap de locuitor relativ ridicat.

Pentru industriile precum este cea a vehiculelor electrice sau a celor hibride care se află într-o creștere accelerată, expertiza de software engineering din zona de automotive este din ce în ce mai căutată. La AROBS, divizia de Automotive are experiență în software și sisteme încorporate de peste 20 de ani, această expertiză fiind dobândită din proiecte globale cu parteneri din Europa și SUA.


Articol publicitar
Noutăți de la AROBS Transilvania Software » aici.