Loading Evenimente

« Înapoi la Evenimente

  • Acest eveniment a trecut.

9 martie 2018 19:00 - 20:00

Detalii

Data:
9 martie 2018
Timp:
19:00 - 20:00
Eveniment Category:

Acea clipă când simțurile se intensifică/ Aurora Király
RAFT Braşov, 9 martie -9 aprilie
Vernisaj: 9 martie, 7 pm

For English, please scroll down

Aurora KIRÁLY foloseşte uneori în proiectele sale texte pe care le brodează pe pânză și le prezintă în instalații care vorbesc despre memorie şi despre viața sa, în contextul societății contemporane. „Acea clipă când simțurile se intensifică…“ face referire la senzaţia pe care cititorul o are atunci când cuvintele citite îl trimit în trecut, la o experienţă pur personală, se leagă de lectură şi de „pasajele care îți rămân în minte și care te trimit să cauți mai departe“.

„Pentru lucrarea de la RAFT am brodat versurile din cartea Doamna Dalloway, de Virginia Woolf, cu fir auriu pe o pânză fină și veche, țesută în casă, într-un efort de a le fixa și păstra, de a reflecta mai departe la ele – pentru abstractul, cripticul, dar și deschiderea și posibilitățile de interpretare pe care ni le oferă. Și ca o invitație la lectură și introspecție, la perceperea și înțelegerea tuturor experiențelor senzoriale pe care le întâlnim în cotidian.
……………………………………………………….
<>

Deși cuvintele în sine sunt o serie de silabe fără un înțeles anume, autoarea le însoțește cu referințe despre poemul <> (All Souls’ Day), de Hermann von Gilm, pentru care Richard Strauss a compus o muzică dramatică, încărcată de nostalgie și disperare și care era cântată des în epocă. Iar asocierea abstractă de litere, cu sonoritate arhaică, parcă dintr-o limbă dispărută, îl provoacă pe cititor să își pună întrebări despre sensul acestora“, Aurora KIRÁLY.

BIO
Aurora Király abordează domeniul artei contemporane din diverse perspective, ca artist, curator, manager cultural. Din 2007 predă la Departamentul Fotografie și Imagine Dinamică al Universității Naționale de Arte din București. Lucrările sale actuale pun în discuție sursele la care apelează artistul contemporan în alegerea tematicilor și modul cum se raportează la contextul / istoria recentă / istoria artei.
Atât în creația sa artistică cât și în proiectele pe care le întreprinde ca manager cultural sau curator, Aurora Király este preocupată de cercetarea fenomenului artistic contemporan și este interesată să contribuie la recuperarea istoriei artei românești recente. Din 2012 se implică în proiecte educaționale care promovează arta contemporană.

………………………………………..
EN

That moment when the senses intensify

In her projects, Aurora KIRÁLY sometimes uses that she embroids on canvas and presents them in installations that talk about memory and about her life in the context of contemporary society. „The moment when the senses intensify” refers to the sensation the reader has when the words he reads send him to the past, to a purely personal experience, relates to the reading and the „passages that remain in your mind and which I send you to continue your search. ”

„For the work that will be exposed at RAFT, I embroidered the lyrics of Virginia Woolf’s Miss Dalloway, with golden thread on a fine and home made old cloth, in an effort to fix
and keep them, to reflect on them – for the abstract, the cryptic, but also the opening and the possibilities of interpretation that it offers us. And as an invitation for reading and introspection, to perceiving and understanding all sensory experiences that we encounter in the daily life.

………………………………………….. …………..
<>

Although the words themselves are a series of syllables without a particular meaning, the author accompanies them with references to the poem „Allerseelen” by Hermann von Gilm, for which Richard Strauss composed dramatic music, loaded with nostalgia and despair, and which was often played in the era. And the abstract association of letters, with archaic sound, as if from a missing language, provokes the reader to ask questions about their meaning, „Aurora KIRÁLY.

BIO

Aurora Király approaches the field of contemporary art from various perspectives, such as artist, curator and cultural manager. Since 2007 he has been teaching at the Department of Photography and Dynamic Imagery of the National University of Arts in Bucharest. Her current works call into question the sources the contemporary artist uses in choosing the themes and how they relate to the recent context / history / art history.
Both in her artistic creation and in the projects she undertakes as cultural or curatorial manager, Aurora Király is concerned with the research of the contemporary artistic phenomenon. She is interested in helping to recover the history of recent Romanian art. Since 2012 he has been involved in educational projects that promote contemporary art.

Locație

Centrul Multicultural al Universității Transilvania din Brașov
Centrul Multicultural al Universității Transilvania din Brașov Bd. Eroilor 29, parter Rectorat UTBv
Brasov, 500036 RO
+ Harta Google